İzmir-Bayraklı 7 Bölge Rezerv Yapı Alanına İlişkin Kentsel Dönüşüm Projesi

Kurum :T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Alan : 8.28 Hektar

Üretilen Bağımsız Birim :1806 Adet