Ankara İli Bala İlçesi(Beynam) İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Ankara Belediyesi

Alan :4000 Hektar