Samsun İli Çarşamba İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Samsun Belediyesi

Alan :4000 Hektar