Çorum İli Sungurlu İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Çorum Belediyesi

Alan :2700 Hektar