Ankara İli Polatlı İlçesi Güney Kısım Sanayi Mevki İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Ankara Belediyesi

Alan :800 Hektar