İzmir İli Dikili İlçesi(Bademli-Denizköy Turizm Gelişme Bölgesi) Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : İzmir Belediyesi

Alan :1800 Hektar