Çanakkale İli Gelibolu İlçesi(Evreşe-Adilhan Turizm Gelişme Bölgesi) Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Çanakkale Belediyesi

Alan :650 Hektar