Yalova İli Merkez İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Yalova Belediyesi

Alan :1800 Hektar