Bingöl İli Solhan İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Bingöl Belediyesi

Alan :1800 Hektar