Erzincan İli İliç İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Erzincan Belediyesi

Alan :700 Hektar