Diyarbakır İli Hani İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Diyarbakır Belediyesi

Alan :1400 Hektar