Şanlıurfa İli Bozova İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Şanlıurfa Belediyesi

Alan :2300 Hektar