Balıkesir İli Manyas İlçesi Salur Beldesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Balıkesir Belediyesi

Alan :450 Hektar