Kahramanmaraş İşi Merkez İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Kahramanmaraş Belediyesi

Alan :2100 Hektar