Muş İli Merkez İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Muş Belediyesi

Alan :1600 Hektar