Ağrı İli Merkez İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Ağru Belediyesi

Alan :4250 Hektar