Malatya İli Merkez İlçesi Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Malatya Büyükşehir Belediyesi

Alan :2900 Hektar