Elazığ İli Merkez İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Elazığ Belediyesi

Alan :6400 Hektar