Mardin İli Nusaybin İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Mardin Belediyesi

Alan :3900 Hektar