Hakkâri İli Yükekova İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Hakkâri Belediyesi

Alan :1350 Hektar