Ankara İli Polatlı İlçesi İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları

Kurum : Ankara Belediyesi

Alan :5300 Hektar